Vaak gestelde vragen


 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
  • Een aandeel kost 250 euro en staat altijd op naam.
  • Je kan aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor 5.000 euro aandelen van Navitas bezit (20 aandelen).
  • Nadat je je geregistreerd hebt, krijg je een uitnodiging om je aankoop te betalen.
  • Zodra de aankoopsom op de rekening van Navitas Energie cvso staat, worden de aandelen in het aandeelhoudersregister genoteerd.
  • Je ontvangt vervolgens de bevestiging, nl je  uittreksel uit het coöperantenregister per e-mail.
  • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
  • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van het Bestuursorgaan zoals in de statuten en het intern reglement bepaald.
  • Het dividend bedraagt wettelijk maximaal 6%.
  • Een aandeel kopen is een risicobelegging. Meer informatie hierover vind je hier.
  • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
  • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.
  • Je ontvangt onze digitale nieuwsbrief.
  • Navitas kan per jaar niet meer dan voor 500.000 euro aan aandelen uitschrijven. Zodra we meer aandelen uitschrijven moeten we een informatie-nota terbeschikkingstellen. Die zal je dan ook op onze website kunnen vinden.

 • Wat heb ik nodig om coöperant te worden?
  • Zorg dat je je identiteitskaart bij de hand hebt, en ook het IBAN nummer van je bankrekening. Als je aandelen wenst te schenken, zorg dan dat je ook de gegevens van zijn/haar identiteitskaart hebt; als het om een minderjarige gaat kunnen we de gegevens van de voogd nog opvragen.
  • Als je als bedrijf of organisatie wenst in te tekenen, zullen we om je statuten vragen. Inschrijven kan enkel door een rechtsgeldige vertegenwoordiger.
  • Inschrijven kan enkel online via de knoppen op deze pagina.

 • Welk bedrag kan ik investeren?
  • Je kan maximum 20 aandelen van 250 euro bezitten, 5.000 euro dus. Dit is per persoon, dus je partner, kinderen, kunnen ook allemaal tot 20 aandelen aankopen.

 • Kan ik aandelen kopen voor mijn familie?
  • Aandelen van Navitas zijn een mooi geschenk om aan je kinderen te geven. Op de Algemene Vergadering worden ze tot hun meerderjarigheid vertegenwoordigd door hun wettelijke voogd.

 • Waarom moet ik mijn persoonlijke gegevens meedelen?
  • Navitas moet in staat zijn om al haar coöperanten te identificeren. De aandelen staan op naam en daarom hebben we de persoonlijke gegevens nodig (naam, voornaam, adres...). Dit is ook belangrijk om de coöperanten uit te nodigen op de Algemene Vergadering. Om fiscale redenen (o.m. het beheer van de Tax Shelter aandelen) vragen we ook je Rijksregisternummer. Het bankrekeningnummer maakt de uitkering van de dividenden mogelijk.

  • Alle gegevens worden samengebracht in het aandeelhoudersregister. Dit is niet toegankelijk voor derden.
  • Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

 • Welk risico loop ik als ik aandelen van Navitas koop?
  • Geen enkel aandeel dat je koopt, is volledig vrij van risico’s, en dat geldt ook voor Navitas. De coöperatie streeft actief naar een weldoordacht investeringsbeleid.  Voordat Navitas in een project investeert, maken we een grondige inschatting van de mogelijke risico’s. Als aandeelhouder verlies je echter nooit meer dan het bedrag dat je hebt geïnvesteerd in aandelen. Meer informatie vind je hier.

 • Kan ik nog van Tax Shelter genieten als ik aandelen koop?
  • Neen, de Tax Shelter periode van Navitas is afgelopen.