Meer informatie over investeren in Navitas Energie cvso


Aandelen aankopen


Als je één of meer aandelen koopt, investeer je in Navitas Energie cvso en dus in hernieuwbare energie.


Informeer je grondig: door onze statuten te lezen, en door de informatie op deze pagina door te nemen.


  • Iedereen, of je nu burger bent of een rechtspersoon kan één of meerdere aandelen kopen tegen een vaste waarde van 250 euro. Je kan maximaal 20 aandelen aanschaffen, dus tot 5.000 euro. Aandelen staan altijd op naam.
  • De publieke oproep om coöperant/aandeelhouder te worden doen we momenteel zonder de publicatie van een prospectus of informatienota. Deze oproep voldoet immers aan de in de wet voorziene afwijking.
  • Er zijn geen in- of uitstapkosten.
  • Je aandeel kan nooit meer waard worden dan 250 euro.
  • Je hebt stemrecht op de Algemene Vergadering. Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen.
  • Je hebt recht op duidelijke informatie over de werking van onze coöperatie.
  • Je hebt het recht om in een werkgroep te zitten en om op te komen als bestuurder.
  • Als coöperant word je mede-eigenaar van onze coöperatie. Je ondersteunt de doelstelling van Navitas Energie cvso en aanvaardt de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

 

Dividend


Zodra de coöperatie winst maakt, kan ze die uitkeren als dividend. Elke coöperant heeft recht op winst. Het zijn de coöperanten zelf die op de algemene vergadering beslissen wat er met de winst gebeurt. Als sociale onderneming besteden we altijd een deel van de gemaakte winst aan een sociaal doel. Welk doel beslist de Algemene Vergadering. Ook kan de AV beslissen om een deel te voorzien als reserve voor mogelijk nieuwe projecten. De maximale hoogte van het dividend ligt wettelijk vast op 6 procent. Als de coöperatie geen winst maakt, kan er ook geen dividend uitgekeerd worden.


Risico’s


Aandelen zijn risico-investeringen. Besef dus dat als het tegenvalt en de coöperatie in financiële problemen zou komen, dat je dan je ingebrachte geld niet kunt terugeisen. Wees gerust: we beseffen heel goed dat we werken met het spaargeld van burgers , en daarom zal Navitas Energie cvso altijd een zo doordacht mogelijk investeringsbeleid voeren. Elk jaar geeft het bestuur hierover tekst en uitleg op de Algemene Vergadering. Als aandeelhouder heb je op die manier zeggenschap. Iedere coöperant heeft één stem, ongeacht of je veel of weinig aandelen bezit. Je risico is altijd beperkt tot je eigen aandelen.


Uitstap


Als je (om eender welke reden) uit de coöperatie wilt stappen, kun je je aandeel/aandelen terug verkopen aan Navitas Energie cvso. Dit kan wettelijk wel pas 5 jaar na het jaar waarin je de aandelen kocht en enkel mits toestemming van het bestuur. Er zijn geen in- of uitstapkosten.


Privacy aandeelhouders

Navitas Energie cvso volgt de privacyregels van de overheid en beheert jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Door een aandeel te kopen, stem je in met onze privacyregels.

 

Meer informatie?

Hebben we hiermee niet al je vragen beantwoord? Stuur ons dan een berichtje!


PS. In deze toelichting heeft Navitas Energie dankbaar en met instemming gebruik gemaakt van het voorwerk dat onze collega’s van de coöperatie Druifkracht hebben verricht.